CGTN: refleksje na temat trzyletniej walki Chin z epidemią COVID w dokumencie „Walka ze sztormem” Polska – Polski USA – English Россия – Pусский USA – English India – English España – español Latin America – español

PEKIN, 10 lutego 2023 r. /PRNewswire/ — Chiny podążają bezprecedensową ścieżką walki z pandemią COVID-19 od początku 2020 r. Tę trzyletnią batalię podsumowuje 60-minutowy dokument zatytułowany „Walka ze sztormem”.

Dzień premiery tej produkcji CGTN przypada na 10 lutego. „Walka ze sztormem” to zapis relacji z pierwszej ręki odnoszących się do pierwszego wybuchu epidemii w Wuhan, kampanii masowych szczepień, lockdownu Szanghaju oraz ponownego otwarcia i powrotu do normalności.

„Walka ze sztormem” odpowiada na podstawowe pytania: dlaczego Chiny zdecydowały o zastosowaniu tak unikalnego podejścia do walki z epidemią COVID? Jakie działania Chiny podjęły na przestrzeni trzech lat dzielących je od pokonania epidemii w Wuhan i ponownego otwarcia? Czy w 2023 r. Chiny odniosą wreszcie ostateczne zwycięstwo?

Odpowiedzi tych udzielają występujący w dokumencie i działający na pierwszej linii frontu specjaliści intensywnej opieki, wiejscy lekarze, pracownicy socjalni, wolontariusze i decydenci.

MOŻLIWOŚCI

Na początku 2020 r. Chiny borykały się z pierwotnym wariantem nowego koronawirusa, o wiele bardziej zakaźnym i śmiertelnym niż obecny wariant omikron. W owym czasie populacji w liczbie 1,4 miliarda oferowano jedynie 63 000 łóżek na oddziałach intensywnej terapii.

Fatalna sytuacja Wuhan mogła się powtórzyć w każdym innym zakątku kraju. Ale ogólnokrajowego kryzysu zdrowotnego udało się uniknąć dzięki rygorystycznej polityce Chin wobec pandemii COVID.

Od chwili wybuchu pandemii na oddziałach intensywnej terapii zapewniono niemal 120 000 dodatkowych łóżek. Dzięki temu Chiny dysponują dziś większą liczbą łóżek na oddziałach intensywnej terapii w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców niż takie kraje rozwinięte jak Wielka Brytania, Japonia, Hiszpania czy Francja. Krajowy personel medyczny również zdobył doświadczenie i umiejętności pozwalające mu na przyjęcie szeregu znowelizowanych protokołów leczenia i technik diagnostycznych gwarantujących skuteczną walkę z wariantem omikron. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat w Chinach zaszczepiono 91% populacji, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów.

PRZESZKODY

Wiele się zmieniło przez te trzy lata, jakie upłynęły od wykrycia pierwszego ogniska wirusa. Udoskonalono doświadczenie i działania zdobyte oraz wdrożone podczas restrykcyjnych lockdownów w Wuhan, masowego testowania metodą PCR i zakładania szpitali polowych.

Od 10 stycznia 2020 r. upłynęło łącznie 250 dni bez jakichkolwiek zgłoszeń o nowych przypadkach COVID. Zhong Nanshan, główny ekspert Chin do spraw chorób układu oddechowego szacuje, że dzięki restrykcyjnej polityce Chin w zakresie zwalczania COVID, ocalono ponad 20 milionów ludzkich istnień.

Obywatele Chin nigdy nie wątpili, że zdołają pokonać wirusa.

Po odmianie alfa, delta i gamma, nadszedł wariant omikron zakażający ludzkie ciało 70 razy szybciej, ale wywołujący o wiele mniej poważne objawy.

Ewoluujące odmiany wirusa niosły ze sobą większe wyzwania. W odpowiedzi na nie Chiny dostosowały podejmowane działania prewencyjne i kontrolne, aż wreszcie pod koniec 2022 r. podjęto decyzję o wprowadzeniu zasadniczych zmian do polityki walki z pandemią COVID.

ZNOWU W GRZE

W czasie pandemii Chiny pozostawały głównym krajem wnoszącym wkład w światowy wzrost gospodarczy. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, pomimo globalnej destabilizacji, pandemii i spowolnienia rynku krajowego, Chiny zdołały osiągnąć wzrost średniego rocznego PKB na poziomie 5%.

Głównym beneficjentem zniesienia restrykcji związanych ze zwalczaniem COVID jest przemysł filmowy. Zyski z box office’ów uzyskane podczas siedmiodniowego Święta Wiosny były drugimi najwyższymi, jakie kiedykolwiek osiągnięto i wyniosły jeden miliard USD. W tym samym okresie krajowa sieć transportowa odnotowała ponad 300 milionów przewozów pasażerskich, co przełożyło się na zysk dla branży turystycznej wynoszący 56 miliardów USD, co stanowi 30% wzrost rok do roku.

MFW podwyższył szacunki wzrostu PKB Chin w 2023 r. z 4,4% do 5,2%. Jeszcze bardziej optymistyczne prognozy publikuje Morgan Stanley, prognozując w opublikowanej w styczniu nocie wzrost na poziomie 5,7%, o 0,3 punktu procentowego więcej w porównaniu do wcześniejszych prognoz.

Mimo że świat stopniowo podnosi się z pandemii, nowy koronawirus nie zginął. Aby zagwarantować ludzkości bardziej pewną przyszłość niezbędna jest większa, bardziej skuteczna i zakrojona na szerszą skalę współpraca.

Materiał filmowy – https://www.youtube.com/watch?v=xzByLHhaCZk
Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2000140/Reflecting_China_s_Three_year_COVID_Battle_Through_Storm.jpg

 

SOURCE CGTN

Originally published at https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-refleksje-na-temat-trzyletniej-walki-chin-z-epidemi-covid-w-dokumencie-walka-ze-sztormem-301744172.html

Part of VUGA

Part of VUGA

best company for press release distribution